Promotion เถ้าแก่น้อยแจกตั๋วหนัง Cat & Dogs 3D ฟรี!!

Promotion เถ้าแก่น้อยแจกตั๋วหนัง Cat & Dogs 3D ฟรี!!

Promotion เถ้าแก่น้อยแจกตั๋วหนัง Cat & Dogs 3D ฟรี!!

เพียงสะสมซองเปล่าสาหร่ายเถ้าแก่น้อยรสใดก็ได้ ขนาด 40 กรัมขึ้นไป หรือ ซูปเปอร์ คริส ทุกรส ขนาด 24 กรัม จำนวน 3 ซอง แลกตั๋วหนังเรื่อง Cats & Dogs ฟรี 1 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 53 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=4044

Leave a Comment