โปรโมชั่น Guy Laroche ราคาพิเศษและนาฬิกา ELLE และ Guy Laroche ลดสูงสุด 60 % ที่ ICC.

โปรโมชั่น Guy Laroche ราคาพิเศษและนาฬิกา ELLE และ Guy Laroche ลดสูงสุด 60 % ที่ ICC.

โปรโมชั่น Guy Laroche ราคาพิเศษที่ ICC.

พบกับสินค้า Guy Laroche Special Offer ราคาลดพิเศษ ที่ Guy Laroche men’s Wear ฝ่าย D บริเวณหน้าตึกเก่า ICC ในวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2553 นี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 – 14.00 น.

โปรโมชั่นนาฬิกา ELLE และ Guy Laroche ลดสูงสุด 60 % ที่ ICC.

และอีก 2 วันถัดไปกับงานลดราคาสินค้าแบรนด์เนมอย่าง ELLE และ Guy Laroche จาก ICC. พบกับ นาฬิกา ELLE และ Guy Laroche ลดทุกรุ่น 50% และลดสูงสุด 60 % พร้อมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษเพียง 800 – 990 บาทเท่านั้น ช่วงเวลาพิเศษแบบนี้มีเพียง 2 วันเท่านั้น ในวันที่ 21-22 ตุลาคม นี้ ณ บริเวณ อาคารสำนักงานเก่า บริษัทไอซีซี

แผนที่สำนักงาน ICC Internatonal

โปรโมชั่น Guy Laroche ราคาพิเศษและนาฬิกา ELLE และ Guy Laroche ลดสูงสุด 60 % ที่ ICC.

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=3914