โปรโมชั่น DTAC Reward ส่วนลดมากมายเฉพาะลูกค้าดีแทค

โปรโมชั่น DTAC Reward ความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน…ไม่มีหมด ด้วยส่วนลดมากมาย พร้อมความสบายใจเฉพาะลูกค้าดีแทค

โปรโมชั่น DTAC Reward ความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน...ไม่มีหมด ด้วยส่วนลดมากมาย

โปรโมชั่น DTAC Reward ความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน…ไม่มีหมด ด้วยส่วนลดมากมาย พร้อมความสบายใจเฉพาะลูกค้าดีแทค โปรโมชั่นดีแทคสำหรับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณกับส่วนลดต่างๆมากมาย ที่ให้คุณได้คุ้มค่ากับ DTAC Reward

โปรโมชั่น DTAC Reward ความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน...ไม่มีหมด ด้วยส่วนลดมากมาย พร้อมความสบายใจเฉพาะลูกค้าดีแทค

โปรโมชั่น DTAC Reward ความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน...ไม่มีหมด ด้วยส่วนลดมากมาย พร้อมความสบายใจเฉพาะลูกค้าดีแทค

โปรโมชั่น DTAC Reward ฟรี! ค่าโทรในเครือข่ายดีแทค 30 นาที

โปรโมชั่น DTAC Reward ฟรี! ค่าโทรในเครือข่ายดีแทค 30 นาที

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สมัครรับสิทธิผ่านบริการด่วนพิเศษ *140*101# โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิหลังได้รับการยืนยันทาง SMS

2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรภายใน ประเทศไปยังเลขหมายในเครือข่ายดีแทคฟรี 30 นาที คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ไม่รวมกรณีโทร. 1678 dtac call center, เลขหมายพิเศษบริการต่างๆ ของดีแทค และต้องใช้สิทธิภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง SMS อัตราค่าโทรส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการ

3. สิทธิโทรฟรีในรายการนี้จะถูกนำมาคำนวณการใช้งานก่อนสิทธิที่ได้รับจากแพ็กเกจเสริมและแพ็กเกจหลัก

4. สมัครรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2553 จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ 100,000 คนต่อสัปดาห์ โดยเริ่มนับจากวันจันทร์ – วันอาทิตย์

5. 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

โปรโมชั่น DTAC Reward ฟรี! dtac internet 1 วันใช้ได้ไม่จำกัด
โปรโมชั่น DTAC Reward ฟรี! dtac internet 1 วันใช้ได้ไม่จำกัด

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สมัครรับสิทธิผ่านบริการด่วนพิเศษ *140*103# โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิหลังได้รับการยืนยันทาง SMS
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ เสริม dtac internet ภายในประเทศฟรี 1 วัน ทั้งนี้ไม่รวมบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย อัตราค่าบริการส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการ
3. สมัครรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2553 จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ 30,000 คนต่อสัปดาห์ โดยเริ่มนับจากวันจันทร์ – วันอาทิตย์
4. 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
5. สิทธิในการใช้บริการเสริม dtac internet ดังกล่าวเป็นสิทธิการใช้งานบนเทคโนโลยี EDGE/GPRS เท่านั้น
6. สิทธิใช้ฟรีบริการเสริม dtac internet ที่ใช้ไม่หมดไม่สามารถยกไปใช้ในวันถัดไปได้

โปรโมชั่น DTAC Reward ฟรี! บริการ SMS ข่าวบันเทิงไทยรัฐ 30 วัน
โปรโมชั่น DTAC Reward ฟรี! บริการ SMS ข่าวบันเทิงไทยรัฐ 30 วัน

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สมัครรับสิทธิผ่านบริการด่วนพิเศษ *140*104# โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิหลังได้รับการยืนยันทาง SMS
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิรับข่าวบันเทิงไทยรัฐทาง SMS ฟรี 30 วัน หลังจากครบกำหนดใช้ฟรี บริการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
3. สมัครรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2553 โดย 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
4. ผู้ใช้บริการที่สมัครบริการข่าวบันเทิงไทยรัฐอยู่แล้วไม่สามารถสมัครร่วมรายการนี้ได้

โปรโมชั่น DTAC Reward ฟรี! บริการ SMS Healthy4U 30 วัน
โปรโมชั่น DTAC Reward ฟรี! บริการ SMS Healthy4U 30 วัน

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สมัครรับสิทธิผ่านบริการด่วนพิเศษ *140*105# โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิหลังได้รับการยืนยันทาง SMS
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิรับข่าวจาก Healthy4U ทาง SMS ฟรี 30 วัน หลังจากครบกำหนดใช้ฟรี บริการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
3. สมัครรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2553 โดย 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
4. ผู้ใช้บริการที่สมัครบริการ Healthy4U อยู่แล้วไม่สามารถสมัครร่วมรายการนี้ได้

โปรโมชั่น DTAC Reward ใช้บริการ SMS เนชั่นทันข่าว 30 วัน
โปรโมชั่น DTAC Reward ใช้บริการ SMS เนชั่นทันข่าว 30 วัน

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สมัครรับสิทธิผ่านบริการด่วนพิเศษ *140*106# โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิหลังได้รับการยืนยันทาง SMS
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิรับข่าวจากเนชั่นทันข่าวทาง SMS ฟรี 30 วัน หลังจากครบกำหนดใช้ฟรี บริการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
3. สมัครรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2553 โดย 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
4. ผู้ใช้บริการที่สมัครบริการเนชั่นทันข่าวอยู่แล้ว จะไม่สามารถสมัครรายการนี้ได้

โปรโมชั่น DTAC Reward ส่วนลดค่าบริการ 50 บาท

โปรโมชั่น DTAC Reward ส่วนลดค่าบริการ 50 บาท

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สมัครรับสิทธิผ่านบริการด่วนพิเศษ *140*901#
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลดค่าบริการ ภายใน 45 วันหลังจากทำการสมัครสำเร็จ โดยส่วนลดที่ได้รับจะนำไปหักจากค่าบริการก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าบริการส่วนที่เหลือจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตามปกติ
3. หากค่าบริการก่อนหักส่วนลดในรายการนี้ ต่ำกว่า 50 บาท ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลดเท่ากับจำนวนค่าบริการดังกล่าว โดยผู้ให้บริการจะไม่ส่งใบแจ้งค่าบริการในรอบบิลนั้น สำหรับส่วนลดที่เหลือไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือนำไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้
4. สมัครรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2553 โดย 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

โปรโมชั่น DTAC Reward โทรทุกเครือข่าย 60 นาที จ่ายเพียง 49 บาท
โปรโมชั่น DTAC Reward โทรทุกเครือข่าย 60 นาที จ่ายเพียง 49 บาท

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สมัครรับสิทธิผ่านบริการด่วนพิเศษ *140*102# โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิหลังได้รับการยืนยันทาง SMS
2. รับสิทธิสมัครแพ็กเกจเสริม 49 บาท โทรภายในประเทศทุกเครือข่ายได้ 60 นาที คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ไม่รวมกรณีโทร. 1678 dtac call center, เลขหมายพิเศษบริการต่างๆ ของดีแทค, บริการ Audio Text, บริการเลขหมายพิเศษบางเลขหมาย โดยต้องใช้สิทธิภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง SMS อัตราค่าโทรส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการ
3. สิทธิโทรฟรีในรายการนี้จะถูกนำมาคำนวณการใช้งานก่อนสิทธิที่ได้รับจากแพ็กเกจเสริมและแพ็กเกจหลัก
4. สมัครรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2553 จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ 5,000 คนต่อสัปดาห์ โดยเริ่มนับจากวันจันทร์ – วันอาทิตย์
5. 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

โปรโมชั่น DTAC Reward ดาวน์โหลดเกมจากแฮปปี้เกมรูม ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น DTAC Reward ดาวน์โหลดเกมจากแฮปปี้เกมรูม ราคาพิเศษ

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สมัครรับสิทธิผ่านบริการด่วนพิเศษ *140*107# จากนั้นรอรับ Link จากระบบเพื่อดาวน์โหลดเกม
2. รับสิทธิดาวน์โหลดเกมในราคาพิเศษ โดยครั้งแรกคิดเพียง 25 บาท และครั้งต่อไปคิดตามอัตราปกติ ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการ dtac internet ที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลด
3. สมัครและใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2553 โดย 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
4. เกมที่ดาวน์โหลดได้ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์ที่รองรับเท่านั้น

โปรโมชั่น DTAC Reward ซื้อตั๋วหนัง 1 แถม1 ที่ SF Cinema City

โปรโมชั่น DTAC Reward ซื้อตั๋วหนัง 1 แถม1 ที่ SF Cinema City

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจดทะเบียน ประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สามารถรับสิทธิเพียงนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแสดงเพื่อกดรับสิทธิ ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
2. รับสิทธิซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ ฟรี 1 ใบ สำหรับชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในรอบและเรื่องเดียวกัน ณ โรงภาพยนตร์ปกติในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น SF Multiplex) โดยไม่จำกัดเรื่อง รอบ และวันเวลาในการเข้าชม
3. 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2553 จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ 2,500 คนต่อสัปดาห์ โดยเริ่มนับจากวันจันทร์ – วันอาทิตย์
4. สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานนับ จากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมียอดค่าบริการเดือนล่าสุดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ตามเงื่อนไขข้างต้น รับเพิ่ม Combo Set Size M ฟรี 1 ชุด (ป๊อปคอร์น Size M และน้ำอัดลม 22 ออนซ์) ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง รางวัลและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโรงภาพยนตร์ SF Cinema City

โปรโมชั่น DTAC Reward ซื้อตั๋วหนัง 1 แถม1 ที่ SF First Class Cinema

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมียอดค่าบริการเดือนล่าสุดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิเพียงนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแสดงเพื่อกดรับสิทธิ ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
2. รับสิทธิซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ ฟรี 1 ใบ สำหรับชมภาพยนตร์ในรอบและเรื่องเดียวกัน ณ โรงภาพยนตร์ First Class Cinema ในเครือ SF ทั้ง 5 สาขา โดยไม่จำกัดเรื่อง รอบ และ วันเวลาในการเข้าชม
3. 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้ 1 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2553 จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ 150 คนต่อสัปดาห์ โดยเริ่มนับจากวันจันทร์ – วันอาทิตย์
4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการ เปลี่ยนแปลงรางวัลและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโรงภาพยนตร์ SF Cinema City

โปรโมชั่น DTAC Reward ลุ้นบินฟรี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน
โปรโมชั่น DTAC Reward ลุ้นบินฟรี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สามารถร่วมรายการลุ้นรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2553 โดย 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิลุ้นรางวัลได้ 1 ครั้งต่อ 1 รายการ ผ่านบริการด่วนพิเศษ ดังนี้

*140*603# ลุ้นรางวัลบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-โตเกียว รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 58,000 บาท
*140*604# ลุ้นรางวัลบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-โซล รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 48,000 บาท
*140*605# ลุ้นรางวัลบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 42,000 บาท

โดยผู้ให้บริการจะมอบรางวัลเป็นคูปองบัตรโดยสารที่ ออกโดย Trio Vision Travel Service และ ผู้โชคดีมีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ของรางวัลทั้งสิ้น 9 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 444,000 บาท
2. สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีและ มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมียอดค่าบริการเดือนล่าสุดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Premium จาก ดีแทค ใน ชุด goood journey ได้แก่ กระเป๋าเดินทาง, Bathing Set และ Passport Case มูลค่า 2,000 บาท
3. มูลค่าบัตรโดยสารดังกล่าวข้างต้นรวม ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ แล้ว หากในวันเดินทางจริง มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าต่างๆ ตามนโยบายของสายการบิน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่ม
4. ผู้ให้บริการจะประมวลเลขหมายของผู้ เข้าร่วมรายการ และจับรางวัลผู้โชคดี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ สำนักงานบริการลูกค้า สาขาศรีนครินทร์ และจะประกาศผลรางวัลทางเว็บไซต์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 และจะติดต่อผู้โชคดีโดยตรง
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานะ การใช้งานปกติ และจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 05 – 31 มกราคม 2554 โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อรับรางวัลที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายและรายชื่อผู้โชคดี หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ
6. บัตรโดยสารใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 กรกฎาคม 2554 โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนเดินทาง และในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดต่อเนื่องที่นั่งอาจมีจำนวนจำกัด สำหรับการให้บริการ โดยผู้ได้รับรางวัลสามารถทำการตรวจสอบและสำรองที่นั่งได้ที่ Trio Vision Travel Service ที่หมายเลข 02 – 931 6977 – 8 และทำการยืนยันการสำรองที่นั่งโดยส่งแฟกซ์สำเนาคูปองบัตรโดยสาร, สำเนา หนังสือเดินทางของผู้โดยสาร พร้อมระบุหมายเลขติดต่อกลับ, วัน/ เวลาที่ต้องการเดินทาง มายังโทรสารหมายเลข 02 – 514 3193 หรืออีเมล์ที่ triovision@samart.co.th เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไม่เกิน 2 วันทำการ เพื่อแจ้งยืนยันผลการสำรองที่นั่ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 931 6977 – 8, 083-555-2555, 085-055-5558, 081 – 555 2 855, (วันจันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.) และหลังจากทำการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง และเที่ยวบิน สามารถกระทำได้ แต่คงให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการ เปลี่ยนแปลงรางวัลและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. พนักงานและครอบครัวพนักงานบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท Trio Vision Travel Service จำกัด และบริษัทสายการบิน
11. ผู้เข้าร่วมรายการสามารถศึกษาราย ละเอียดเงื่อนไขการร่วมรายการลุ้นโชค ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด วิธีการจับรางวัล สถานที่จับรางวัล ได้ที่ www.dtac.co.th

โปรโมชั่น DTAC Reward ส่วนลด 50% ที่ The Tide Resort บางแสน

โปรโมชั่น DTAC Reward ส่วนลด 50% ที่ The Tide Resort บางแสน

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สามารถรับสิทธิเพียงนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแสดงเพื่อกดรับสิทธิ ณ เคาน์เตอร์เช็กอิน The Tide Resort บางแสน ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2553 โดย 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 สิทธิต่อวันเท่านั้น
2. รับส่วนลดห้องพัก 50% จากราคาปกติสำหรับห้อง Superior และ Deluxe โดยจะต้องทำการสำรองห้องพักกับทาง The Tide Resort บางแสนล่วงหน้า 3 วันก่อนวันเข้าพักพร้อมแจ้งขอรับสิทธิจากโครงการ dtac reward ที่หมายเลข 0-3839-9200 หรือ www.thetide-resort.com โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 53 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ 1 หมายเลขสามารถจองห้องได้สูงสุดได้ 2 ห้อง หรือ 2 คืนต่อครั้งเท่านั้น และรับส่วนลด 50% จากราคาปกติสำหรับคอร์สที่ร่วมรายการในสปาและซาลอน โดยไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
3. สำหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งานนับจาก วันจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมียอดค่าบริการเดือนล่าสุดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) ทุกห้องอาหารภายในรีสอร์ตรวมถึง The Tide Bakery & Cafe สาขาเซ็นทรัลชลบุรี
4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการ เปลี่ยนแปลงรางวัลและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ The Tide Resort บางแสน

โปรโมชั่น DTAC Reward รับฟรีคูปองส่วนลดเงินสด 800 บาท เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น และเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1 แถม 1 ที่ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร แอค

โปรโมชั่น DTAC Reward เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1 แถม 1 ที่ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร “แอค”

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สามารถรับสิทธิเพียงนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแสดงเพื่อกดรับสิทธิ ณ ศูนย์บำรุงรักษาครบวงจร “แอค” 65 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาราษฎร์บูรณะ และ วังหิน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2553
2. สำหรับผู้ใช้บริการ 100 ท่านแรกต่อเดือน รับสิทธิใช้บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Shell Helix Ultra 1 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง สำหรับผู้ใช้บริการท่านที่ 101 เป็นต้นไป รับสิทธิใช้บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Shell Helix Ultra 2 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิฟรีได้ภายใน 31 ธันวาคม 2554
3. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามการเข้ารับบริการได้ที่ แอค คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2704-7788 หรือ www.bsact.co.th
4. 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
5. ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิจะได้รับ คูปองจาก แอคเพื่อใช้แสดงเมื่อเข้ารับบริการในครั้งต่อไป ทั้งนี้การรับสิทธิจะเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง แอค
6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการ เปลี่ยนแปลงรางวัลและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ แอค

โปรโมชั่น DTAC Reward รับฟรีคูปองส่วนลดเงินสด 800 บาท เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้นที่ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร “แอค”

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจด ทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มีอายุการใช้งานนับจากวันจดทะเบียนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สามารถรับสิทธิเพียงนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแสดงเพื่อกดรับสิทธิ ณ ศูนย์บำรุงรักษาครบวงจร “แอค” 65 สาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2553
2. รับคูปองส่วนลดเงินสด 800 บาทเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการครั้งต่อไป เมื่อใช้บริการเปลี่ยนยาง 4 เส้น โดยระยะเวลาการใช้สิทธิคูปองส่วนลดเงินสด ภายใน 31 ธันวาคม 2554
3. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามการเข้ารับบริการได้ที่ แอค คอลเซ็นเตอร์โทร. 0-2704-7788 หรือ www.bsact.co.th
4. ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิจะได้รับ คูปองส่วนลดเงินสดจาก แอคเพื่อใช้แสดงเมื่อเข้ารับบริการในครั้งต่อไป ทั้งนี้การรับสิทธิจะเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง แอค
5. 1 เลขหมายสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการ เปลี่ยนแปลงรางวัลและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ แอค

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=3688