โปรโมชั่น Air Asia Insure บินสบายใจแถมได้อิ่มฟรี

โปรโมชั่น Air Asia Insure บินสบายใจแถมได้อิ่มฟรี

โปรโมชั่น Air Asia Insure บินสบายใจแถมได้อิ่มฟรี

โปรโมชั่น Air Asia Insure บินสบายใจแถมได้อิ่มฟรี บินสบายใจกับแอร์เอเชียอินชัวร์ (AirAsia Insure) ที่ดูแลให้คุณเต็มที่ เพียงแค่คุณเลือกแผนประกันการเดินทางกับแอร์เอเชียอินชัวร์ ซึ่งรับประกันภัยโดย KPI ให้คุณจ่ายค่าประกันถูกที่สุดเริ่มต้นเพียง 74.90 บาท* วงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท*!!

พิเศษสำหรับผู้โดยสารแอร์เอเชียที่สำรองที่นั่งและซื้อแอร์เอเชียอินชัวร์ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2553 และเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม- 31 ตุลาคม 2553  **รับฟรี! คูปองเพื่อใช้แลกอาหารหรือเครื่องดื่มบนเที่ยวบินแอร์เอเชีย มูลค่าสูงสุด 90 บาททันที**


ข้อกำหนดและเงื่อนไขแอร์เอเชียอินชัวร์ (AirAsia Insure)

ก. เมื่อซื้อประกันการเดินทาง “แอร์เอเชียอินชัวร์” ไม่ว่าแผนใด (ทั้งในประเทศขาเดียวและไปกลับ หรือระหว่างประเทศขาเดียวหรือไปกลับ) ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 74.90 บาท รับฟรีคูปองเพื่อใช้แลกอาหารหรือเครื่องดื่มอร่อยเลือกได้ 1 เมนูบนเที่ยวบินของแอร์เอเชียมูลค่าสูงสุด 90 บาท
ข. ขอสงวนสิทธิ์ร่วมโปรโมชั่นดังกล่าวสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของ ไทยแอร์เอเชีย (FD Flights) ซึ่งเดินทางออกจากท่าอากาศยานที่สุวรรณภูมหรือท่าอากาศยานที่ภูเก็ต (ประเทศไทย) เท่านั้น
ค. ผู้โดยสารสามารถขอรับคูปองเพื่อใช้แลกอาหารหรือเครื่องดื่มฟรี!บนเที่ยวบินแอร์เอเชีย ได้โดยต้องแสดงใบกำหนดการเดินทาง( flight itinerary) ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบวันสำรองที่นั่ง วันเดินทาง และการซื้อประกัน “แอร์เอเชียอินชัวร์” ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นที่กำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องเรียกเก็บใบกำหนดการเดินทางจากผู้โดยสารเพื่อการบันทึกการแลกรับคูปอง หากท่านต้องการเก็บใบกำหนดการเดินทาง (flight itinerary)ไว้เป็นหลักฐานกรุณาสำเนาไว้ล่วงหน้า
ง. ขอสงวนสิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าวสำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งพร้อมซื้อประกัน “แอร์เอเชียอินชัวร์” และเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนดคือ สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2553 และเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม- 31 ตุลาคม 2553 และผู้โดยสารสามารถแลกคูปองอิ่มอร่อยฟรี ได้เฉพาะในวันเดินทางและเที่ยวบินตามใบกำหนดการเดินทาง (Flight Itinerary) เท่านั้น
จ. สายการบินขอสงวนสิทธิในการให้บริการแลกคูปองอาหารหรือเครื่องดื่มฟรี หากผู้โดยสารไม่สามารถนำใบกำหนดการเดินทาง (flight itinerary) มาแสดงสิทธิ์แลกรับคูปองได้ในวันเดินทาง
ฉ. ผู้โดยสารสามารถแลกรับคูปองอิ่มอร่อยฟรี ได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเท่านั้น
ช. ผู้โดยสารสามารถรับคูปองได้ที่เคาน์เตอร์ E22 ชั้น4 ผู้โดยสารขาออก สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และเคาน์เตอร์จุดชำระเงินแอร์เอเชีย(ติดกับเครื่องคีออสเช็คอิน)ชั้น 2 ผู้โดยสารขาออก สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ซ. ผู้โดยสาร 1 ท่าน ต่อ 1 บุ้คกิ้ง มีสิทธิ์รับคูปอง 1 ใบเท่านั้น เพื่ออิ่มอร่อยฟรีกับแอร์เอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางขาเดียวหรือแบบไป-กลับก็ตาม
ณ. คูปอง 1 ใบสามารถแลกรับ อาหารร้อน หรือ อาหารว่าง หรือ ขนมขบเคี้ยว หรือ เครื่องดื่ม ได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียง 1 รายการ และไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
ญ. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรืออาหารของว่างประเภทชุดได้
ฎ. คูปองสามารถใช้สำหรับอาหารที่มีให้บริการในแต่ละเที่ยวบินที่เดินทางเท่านั้น
ฏ. คูปองนี้ไม่สามารถจำหน่ายหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
ฐ. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=3595

Leave a Comment