โปรโมชั่นนกแอร์และ K-Bank บินไปกลับแค่ 900 บาท

This content has been archived. It may no longer be relevant

โปรโมชั่นนกแอร์และ K-Bank บินไปกลับภายในประเทศแค่ 900 บาท

โปรโมชั่นนกแอร์และ K-Bank บินไปกลับภายในประเทศแค่ 900 บาท

โปรโมชั่นนกแอร์และK-Bank จัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ 900 บาทสำหรับเส้นทาง ดอนเมือง – พิษณุโลก และ ดอนเมือง – บุรีรัมย์ และตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ 1,390 บาท สำหรับเส้นทาง ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช, ดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี,ดอนเมือง-ภูเก็ตและ ดอนเมือง-อุบลราชธานี สำหรับวันหยุดพักผ่อนสบายๆของคุณ

ราคาพิเศษ 900 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) เฉพาะเส้นทาง

– ดอนเมือง-พิษณุโลก-ดอนเมือง

– ดอนเมือง -บุรีรัมย์-ดอนเมือง

โปรโมชั่นนกแอร์และ K-Bank บินไปกลับภายในประเทศแค่ 1,390 บาท

ราคาพิเศษ 1,390 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)เฉพาะเส้นทาง

– ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช-ดอนเมือง

– ดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี-ดอนเมือง

– ดอนเมือง-ภูเก็ต-ดอนเมือง

– ดอนเมือง-อุบลราชธานี-ดอนเมือง

* สามารถสำรองที่นั่งในราคาพิเศษนี้ โดยสำรองที่นั่งได้ที่ www.2010megasale.com หรือ http://www.nokair.com/s1000_obj/contents/Kbank/index1.html?utm_source=Kbank_page&utm_medium=megasale&utm_campaign=kbank_oct2010&s_cid=kbank_oct2010

* สำรองที่นั่งได้วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2553 เท่านั้น

* สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2553 เท่านั้น

* สามารถสำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

* ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok economy เท่านั้น

* จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน

* ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆและไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินร่วมได้

* การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน รวมทั้งกำหนดการเดินทาง สามารถทำได้ทุกช่องทางการเปลี่ยนแปลงปกติโดยต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้ว ในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง

* เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

* เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์

* ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=3872

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ

Leave a comment

Your email address will not be published.