โปรโมชั่น Orient Thai บินราคาเดียว 1,350 ราคาเดียว 3 เส้นทาง

โปรโมชั่น Orient Thai บินราคาเดียว 1,350 ราคาเดียว 3 เส้นทาง เชียงใหม่ ภูเก็ต ตรัง

โปรโมชั่น Orient Thai บินราคาเดียว 1,350 ราคาเดียว 3 เส้นทาง เชียงใหม่ ภูเก็ต ตรัง

โปรโมชั่น Orient Thai บินในประเทศ 3 เส้นทาง ราคาเดียว 1,350 เชียงใหม่ ภูเก็ต ตรัง (ราคานี้รวมทุกอย่างหมดแล้ว)

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 21 ก.ย. 53

เดินทางได้ตั้งแต่ 16 ก.ย. – 30 พ.ย. 53

เงื่อนไข และข้อกำหนด

 1. จำหน่ายบัตรโดยสารราคา 1,350 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) ต่อเที่ยวบิน ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ / ภูเก็ต และ ตรัง เท่านั้น
 2. ราคาพิเศษนี้มีที่นั่งจำนวนจำกัด และ อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
 3. ระยะการสำรองที่นั่ง 15– 21 กันยายน 2553 เท่านั้น
 4. ระยะเวลาการเดินทาง สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553
 5. ราคาบัตรโดยสารพิเศษนี้สามารถทำการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ทุก ช่องทางของสายการบินฯ ได้แก่ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร , Call Center 1126 และเว็บไซต์ www.flyorientthai.com
 6. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และวันเดินทางได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 7. บัตรโดยสารสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท
 8. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
 9. บัตรสมาชิก Go Card สามารถชำระบัตรโดยสารราคานี้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารนั้น
 10. บัตร Gift Card ที่ได้รับส่วนลด 10% ไม่สามารถนำมาซื้อบัตรโดยสารในราคาพิเศษนี้ได้
 11. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass และ หรือ I Ticket ได้
 12. บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 13. สายการบิน โอเรียนท์ ไทย ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=2801