โปรโมชั่น Major Movie Day (8กย.53)

โปรโมชั่น Major Movie Day ประจำวันที่ 8 ก.ย.2553  หนังน่าสนใจประจำสัปดาห์นี้ ได้แก่ Machete, Going The Distance (Digital), สบายดี 2 และ สมานฉัน

โปรโมชั่น Major Movie Day ประจำวันที่ 8 ก.ย.2553  หนังน่าสนใจประจำสัปดาห์นี้ ได้แก่ Machete, Going The Distance (Digital), สบายดี 2 และ สมานฉัน

โปรโมชั่น Major Movie Day (1 กย.53)  ดูหนัง 60,80 บาท Movie Day ทุกวันพุธตลอด **วันเช็คราคาและรอบฉายก่อนจองบัตรนะครับ** หนังที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้มี  Machete, Going The Distance (Digital), สบายดี 2 และ สมานฉัน

โปรโมชั่น Major Movie Day ประจำวันที่ 8 ก.ย.2553

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=2572

Leave a Comment