โปรโมชั่น Major Movie Day (1 กย.53)

โปรโมชั่น Major Movie Day (1 กย.53)  ดูหนัง 60 , 80 บาท Movie Day ทุกวันพุธ ตลอดวัน หนังที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้มี น้ำตาลแดง , Piranha 3D , The Expendables , เงา

โปรโมชั่น Major Movie Day (1 กย.53)  ดูหนัง 60 บาท Movie Day ทุกวันพุธ ตลอดวัน

โปรโมชั่น Major Movie Day (1 กย.53)  ดูหนัง 60,80 บาท Movie Day ทุกวันพุธ ตลอดวันเช็คราคาและรอบฉายก่อนจองบัตรนะครับ หนังที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้มี น้ำตาลแดง , Piranha 3D , The Expendables , เงา

โปรโมชั่น Major Movie Day (1 กย.53)

โปรโมชั่น Major Movie Day (1 กย.53)

Leave a Comment