โปรโมชั่นบินราคาเดียวทุกเส้นทาง 1,350 กับ Orient Thai Airlines

This content has been archived. It may no longer be relevant

โปรโมชั่นบินราคาเดียวทุกเส้นทาง 1,350 กับ Orient Thai Airlines ในงานเที่ยวเมืองไทยสบายกระเป๋าครั้งที่ 2

โปรโมชั่นบินราคาเดียวทุกเส้นทาง 1,350 กับ Orient Thai Airlines ในงานเที่ยวเมืองไทยสบายกระเป๋าครั้งที่ 2

โปรโมชั่นสุดฮอตของสายการบินโอเรียนท์ไทยกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง แต่คราวนี้พิเศษกว่าเดิมกับ โปรโมชั่นบินราคาเดียวทุกเส้นทาง 1,350 กับ Orient Thai Airlines ในงานเที่ยวเมืองสบายกระเป๋าครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 – 26 กันยายน 2553 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

โปรโมชั่นบินราคาเดียวทุกเส้นทาง 1,350 (ราคารวมทุกอย่างแล้ว) กับเส้นทาง เชียงใหม่ | เชียงราย*(เฉพาะเที่ยวบินเช้า) |  ตรัง | ภูเก็ต | หาดใหญ่*(เฉพาะเที่ยวบินเย็น)

เงื่อนไข และข้อกำหนดจากสายการบินโอเรียนท์ไทย
ทางสายการบินฯ ได้เข้าร่วมงาน  “เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ครั้งที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เวลา 11.00 น. – 21.00 น. บูธคูหาเลขที่ ZC 49 และ ZC 58 โซนพลาซ่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. จำหน่ายบัตรโดยสารราคา 1,350 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)  ต่อเที่ยวบิน ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับเส้นทาง เชียงใหม่ / ภูเก็ต / ตรัง / เชียงราย เฉพาะเที่ยวบินเช้า OX8114/8115 และหาดใหญ่ เฉพาะ เที่ยวบินเย็น OX8233/OX8234 เท่านั้น
 2. ราคาพิเศษนี้สามารถเดินทางได้ใน วันจันทร์ – พฤหัสบดี เท่านั้น
 3. ราคาพิเศษนี้มีที่นั่งจำนวนจำกัด  และ อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
 4. ราคาพิเศษนี้ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์  หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง
 5. ราคาบัตรโดยสารพิเศษนี้สามารถทำการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ เฉพาะในงาน  “เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เท่านั้น
 6. ระยะเวลาการเดินทาง  สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่ 27 กันยายน 2553 ถึง 24 มีนาคม 2554
 7. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  และวันเดินทางได้  โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท  ต่อครั้ง  ต่อเที่ยวบิน  หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน  หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า  ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย  โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 8. บัตรโดยสารสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้  โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท
 9. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทุกกรณี
 10. บัตรสมาชิก Go Card สามารถชำระบัตรโดยสารราคานี้ได้  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารนั้น
 11. บัตร Gift Card ที่ได้รับส่วนลด 10% ไม่สามารถนำมาซื้อบัตรโดยสารในราคาพิเศษนี้ได้
 12. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass และ หรือ I Ticket  ได้
 13. บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์  หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 14. สายการบิน โอเรียนท์ ไทย ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=3111

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ

Leave a comment

Your email address will not be published.