เงื่อนไขการซื้อสินค้าในงาน Crocs EXPO 2010 Sale up to 90%

เงื่อนไขและรายละเอียดการรับบัตรคิวซื้อสินค้าในงาน Crocs EXPO 2010 Sale up to 90%

เงื่อนไขและรายละเอียดการรับบัตรคิวซื้อสินค้าในงาน Crocs EXPO 2010 Sale up to 90%

ข้อความจาก Facebook Supersport ผู้จัดงาน Crocs EXPO แจ้งรายละเอียในการรับบัตรคิวและข้อบังคับในการเข้าเลือกซื้อสินค้าลดราคาในงานนะครับ

ประกาศจากงาน CROCS EXPO (เรื่องเงื่อนไขการซื้อสินค้า)

1. ลูกค้าทุกท่านต้องมารับรับ บัตรคิว บริเวณหน้าห้อง Meeting Room 3 ตั้งแต่เวลา 9.45 น. เป็นต้นไป

2. บัตรคิว 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น และสามารถเข้าได้บัตรคิวละ 1 ท่านเท่านั้นไม่สามารถ พาผู้ติดตามเข้าไปภายในงานฯได้

3. จำนวนบัตรคิว ต่อ วัน ทำการแจกเพียงวันละ 2,100 .- คิวเท่านั้น

4. สามารถทำการเข้าซื้อสินค้าเพียง รอบละ 300 ท่านเท่านั้น

5. สามารถเลือกซื้อสินค้าจนแล้วเสร็จ ภายในเวลา ที่กำหนดเท่านั้น ( 30นาที ต่อ 1 รอบการซื้อสินค้า)

รายละเอียดรอบการซื้อสินค้า

รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. หมายเลขบัตรคิวที่เข้าทำการซื้อสินค้า No. 1 – 300

รอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 11.20 – 12.20 น. หมายเลขบัตรคิวที่เข้าทำการซื้อสินค้า No. 301 – 600

รอบที่ 3 ตั้งแต่เวลา 12.40 – 13.40 น. หมายเลขบัตรคิวที่เข้าทำการซื้อสินค้า No. 601 – 900

รอบที่ 4 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. หมายเลขบัตรคิวที่เข้าทำการซื้อสินค้า No. 901 – 1,200

รอบที่ 5 ตั้งแต่เวลา 15.20 – 16.20 น. หมายเลขบัตรคิวที่เข้าทำการซื้อสินค้า No. 1,201 – 1,500

รอบที่ 6 ตั้งแต่เวลา 16.40 – 17.40 น. หมายเลขบัตรคิวที่เข้าทำการซื้อสินค้า No. 1.501 – 1,800

รอบที่ 7 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น. หมายเลขบัตรคิวที่เข้าทำการซื้อสินค้า No. 1,801 – 2,100

รายละเอียดบัตรคิว

วันที่ 9 ก.ย. 53 บัตรคิวสีเขียว

– วันที่ 10 ก.ย. 53 บัตรคิวสีม่วง

– วันที่ 11 ก.ย. 53 บัตรคิวสีเหลืิอง

– วันที่ 12 ก.ย. 53 บัตรคิวสีฟ้า

โปรโมชั่นทูยูขอนำบอกต่อสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะไปซื้อสินค้าในงาน เตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนไปนะครับ

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=2603

Leave a Comment