ลูกค้าเอไอเอสเดินทางอุ่นใจ กับ Orient Thai Airlines รับส่วนลด 10%

ลูกค้าเอไอเอสเดินทางอุ่นใจ กับ Orient Thai Airlines รับส่วนลด 10% ในเส้นทางเชียงใหม่,เชียงราย,หาดใหญ่,ภูเก็ต และ ตรัง

ลูกค้าเอไอเอสเดินทางอุ่นใจ กับ Orient Thai Airlines รับส่วนลด 10%

โปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้า AIS ที่ใช้บริการ GSM Advance และ 1-2-Call ที่เดินทางไปกับสายการบินโอเรียนท์ไทย รับสิทธิพิเศษ ลูกค้าเอไอเอสเดินทางอุ่นใจ กับ Orient Thai Airlines รับส่วนลด 10% จากบัตรโดยสารราคาปกติ 1,750 บาทเป็นต้นไป ในเส้นทางเชียงใหม่,เชียงราย,หาดใหญ่,ภูเก็ต และ ตรัง

รายละเอียดเงื่อนไข

1. ลูกค้า AIS ที่ใช้บริการผ่านช่องทาง AIS eService ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10% จากบัตรโดยสารราคาปกติ 1,750 บาท เป็นต้นไป

2. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้า AIS 1 หมายเลข ต่อการซื้อ 4 ที่นั่ง (ไป-กลับ) / 1 ครั้ง / เดือน ( 1 ที่นั่งแทนการเดินทาง 1 เที่ยวบิน)

3. สำรองที่นั่งและเดินทางตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2553 เท่านั้น

4. ผู้โดยสารต้องสำรองที่นั่งอย่างน้อยล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

5. สิทธิ์พิเศษดังกล่าวสำหรับการรับสิทธิ์ผ่านทางช่องทาง AIS eService เท่านั้น

6. สิทธิ์ส่วนลดนี้สำหรับการจอง และชำระผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.flyorientthai.com เท่านั้น

7. สิทธิ์ ส่วนลดนี้สำหรับเส้นทางภายในประเทศของสายการบินโอเรียนท์ไทย ได้แก่ เส้นทาง เชียงใหม่, เชียงราย, หาดใหญ่ , ภูเก็ต และ ตรัง เท่านั้น

8. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และวันเดินทางได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่าง โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง

9. บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้

10. บัตรโดยสารสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้

11. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี

12. สายการบินโอเรียนท์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับส่งต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=2485

Leave a Comment