สต็ปแรงกว่าใครลูกค้า KTB Teen CardหรือKTB Visa Debit แดนซ์กันทะลุจอกับ Step UP 3ในระบบ 3 มิติ ลดทันที 40 บาท

สต็ป แรงกว่าใคร ลูกค้า KTB Teen Card หรือ KTB Visa Debit แดนซ์กันทะลุจอ กับ Step UP 3 ในระบบ 3 มิติ ลดทันที 40 บาท / ที่นั่ง ที่เมเจอร์ อีจีวี เอสพละนาด และ พารากอน

สต็ปแรงกว่าใครลูกค้า KTB Teen CardหรือKTB Visa Debit แดนซ์กันทะลุจอกับ Step UP 3ในระบบ 3 มิติ ลดทันที 40 บาท จำนวน 10,000 ที่นั่งตลอดโปรแกรม

เริ่ม 5 สิงหาคมนี้ ที่เมเจอร์ อีจีวี เอสพละนาด และ พารากอน

Leave a Comment