ร่วมบอกรักในวันแม่กับ HARNN Purity of love

ร่วมบอกรักในวันแม่ กับ HARNN Purity of love

ร่วมบอกรักในวันแม่ กับ HARNN Purity of love ในกิจกรรม Workshop พิเศษ

วันและเวลา : 7 ส.ค. เวลา13.00/16.00 น.

สถานที่ : ชั้น 7 เซ็นทรัลชิดลม โทร 02 664 8009 ต่อ 407

HARNN Purity of love 401x301