Tag - Promotion Chester’s Grill 2013

โปรโมชั่น Chester’s Grill เวิร์คทุกคู่ ซื้อไก่ย่างหรือไก่ทอด 2 ชิ้น 49.- (พค.-มิย.56)

กลับมาอีกครั้งกับโปรสุดคุ้มจาก Chester’s Grill อร่อย เวิร์คทุกคู่ ซื้อไก่ย่าง หรือไก่ทอด 2 ชิ้น ในราคาเพียง 49 บาทเท่านั้น

Read more