Promotion2U โปรโมชั่นทูยู Promotion ลดราคา Sale คูปอง ส่วนลด
Promotion2U, โปรโมชั่นทูยู คลิกเดียวครบ รวมทุกโปรโมชั่นให้คุณเช็คก่อนช้อป, ลดราคา, Sale, Promotion, คูปอง, ส่วนลด
โปรโมชั่นมือถือ

August 22, 2013
 

โปรโมชั่น TrueMove H 3G Welcome Pack รับสิทธิ์เล่นเนตฟรี 4 GB

Promotion TrueMove H 3G Welcome Pack Net Free 4GB

 

Promotion TrueMove 3G Welcome Pack Net Free 4GB

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TrueMove รับเน็ตฟรี 4GB ไปใช้ฟรีๆ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2556 รับเนตไปใช้ได้ฟรีๆ แต่ต้องใช้ SIM TrueMove H ที่เป็น 4G นะ

  • รับทันที 2GB (ใช้ได้นาน 30 วัน)
  • รับฟรีทุกเดือน เดือนละ 200MB* (ใช้ได้นาน 7 วัน) นาน 10 เดือน
ส่วนใครที่ยังไม่มีซิมหรือไม่ไดใช้ค่าย TrueMove H แล้วอยากได้ของฟรี ก็ลองเอา แสตมป์รักเมืองไทย ไปใช้แลกซิมทรูมูฟเอช ได้นะครับ 1 ดวง = 1 ซิม แต่โปรนี้จะล็อคเลขอีมี่ของเครื่อง ทำให้ 1 เครื่องใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น

วิธีการรับสิทธิ์ (ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน) 

  • นำซิมทรูมูฟ เอช ใส่กับอุปกรณ์ที่รองรับคลื่น 850/2100 MHz
  • รออุปกรณ์จับสัญญาณ 3G กด *850# โทรออก แล้วรอรับ SMS กด Link URL ใน SMS เพื่อยืนยันรับสิทธิ์

SIM TrueMove แบบ รายเดือน

  • สมัครครั้งแรก ได้ 2 GB (มีอายุการใช้งาน 30 วัน)
  • รับฟรีทุกเดือน เดือนละ 200MB*  นาน 10 เดือน โดยต้องกดรหัส *850*200# เพื่อขอรับสิทธ์ (มีอายุการใช้งาน 7 วัน)

SIM TrueMove แบบเติมเงิน

  • สมัครครั้งแรก ได้ 2 GB (มีอายุการใช้งาน 30 วัน)
  • รับฟรีทุกเดือน เดือนละ 200MB*  นาน 10 เดือน โดยต้องมีการเติมเงินอย่างน้อย 50 บาท และกดรหัส *850*200# เพื่อขอรับสิทธ์ (มีอายุการใช้งาน 7 วัน)

โปรโมชั่น 3G Welcome Pack รับสิทธิ์เล่นเนตฟรี 4 GB

เงื่อนไขโปรโมชั่น TrueMove H 3G Welcome Pack รับสิทธิ์เล่นเนตฟรี 4 GB

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น TrueMove H 3G Welcome Pack รับสิทธิ์เล่นเนตฟรี 4 GB

1. รายการส่งเสริมการขาย ‘3G Welcome Pack 4GB’ นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (‘เรียลมูฟ’) ใน นามบุคคลธรรมดาทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินที่ใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์การสื่อสารไร้สายที่รองรับคลื่นความถี่ 850 เมกะ เฮิร์ตซ์ (MHz) หรือที่สามารถรองรับคลื่นความถี่ 850 และ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) (‘เครื่อง’) ยกเว้นผู้ใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย Samsung Galaxy Pocket NEO หรือ ผู้ใช้บริการแพ็กเกจเหมาจ่าย iSIM

2. ผู้ใช้บริการตามข้อ 1 จะได้รับสิทธิพิเศษใช้ 3G+/EDGE/GPRS ฟรี จำนวนทั้งสิ้น 4 กิกะไบต์ (GB) โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2556 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ และมีขั้นตอนการรับสิทธิ ดังนี้

2.1. รับ 2 กิกะไบต์ (GB) แรก ทั้งระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน

1) เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิในครั้งแรก โดยกด *850# และกดโทรออก (ไม่เสียค่าบริการ) (ขณะที่กดโทรออกสัญญาณที่ใช้บริการจะต้องปรากฏเป็น 3G หรือ LTE ของเรียลมูฟเท่านั้น)

2) ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการได้รับสิทธิอีกครั้ง โดยกด URL LINK ที่ระบุใน SMS ที่ได้รับ เมื่อได้รับการยืนยันผ่าน WEB หรือ SMS จากเรียลมูฟแล้ว 3) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS จำนวน 2 กิกะไบต์ (GB) แรก สิทธินี้จะใช้ได้นาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิเท่านั้น และ

2.2. รับ 2 กิกะไบต์ (GB) หลัง :

2.2.1. ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน

1) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS โดยแบ่งเป็น 10 รอบ (1 รอบ มี 30 วัน) รอบละ 200 เมกกะไบต์ (MB) โดยรอบแรกจะเริ่ม นับหลังจากสิ้นระยะเวลาการใช้งานตามข้อ 2.1 เป็นต้นไป โดยกด *850*200# และกดโทรออก (ไม่เสียค่าบริการ) (ขณะที่กดโทรออก สัญญาณที่ใช้บริการจะต้องปรากฏเป็น 3G หรือ LTE ของเรียลมูฟเท่านั้น)

2) ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการได้รับสิทธิอีกครั้ง โดยกด URL LINK ที่ระบุใน SMS ที่ได้รับ เมื่อได้รับการยืนยันผ่าน SMS จากเรียลมูฟแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิที่ได้รับในแต่ละรอบได้ภายใน 7 วัน  หลังจากได้รับการยืนยันจากเรียลมูฟ 3) รอรับแจ้งวันเรื่มใช้งานทาง SMS จากเรียลมูฟ และ จะเรื่มใช้งานได้ตามวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มใช้ ในแต่ละรอบจะใช้ได้นาน 7 วันนับแต่วันที่เริ่ม ใช้งาน

2.2.2. ผู้ใช้บริการในระบบรายเติมเงิน

1) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS โดยแบ่งเป็น 10  รอบ (1  รอบมี 30 วัน) รอบละ 200  เมกกะไบต์ (MB) โดยรอบแรกจะเริ่ม นับหลังจากสิ้นระยะเวลาการใช้งานตามข้อ 2.1 เป็นต้นไป เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปในแต่ละรอบและได้รับ sms ยืนยันการรับสิทธิ

2) สิทธิที่ได้รับในแต่ละรอบจะใช้ได้นาน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสิทธิเท่านั้น

2.2.3. สิทธินี้ไม่สามารถสะสมหรือนำไปใช้ในรอบอื่นได้ และ

2.2.4. หากผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิหรือเติมเงินในรอบใด ให้ถือว่าสละสิทธิที่จะรับสิทธิในรอบนั้นๆ

3. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น

4. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

5. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

5.1. กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา ‘วัตถุประสงค์แห่งสัญญา’: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.)    ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่ว ไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.)    ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดัง กล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็น ธรรมต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือ ทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

5.2. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉล ในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

6. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของ เรียลมูฟ

7. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดย จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนดผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com ทรู มูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย 

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=56471

——Advertisement——Comments

commentsAbout the Author

Picha Roma
โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ 
 

 
Promotion-Happy-Day-for-July-2014-Free-Call-14-Hrs..jpg

โปรโมชั่น Happy Day เฮทุกเดือน โทรฟรี+เนตฟรี

ให้สิทธิ์สุดคุ้มโทรเบอร์ดีแทคและเน็ต 14 ชม. ช่วงเวลา 4 ทุ่ม – ตี 5 ของคืนวันที่ 13 และ 14 ...
by Picha Roma
 

 
 
AIS
Promotion-AIS-mPAY-Rabbit-Get-Free-1100.-.jpg

โปรโมชั่น AIS mPAY Rabbit ซื้อมือถือรับฟรีเงินแรบบิท 1,000 บาท!

AIS mPAY Rabbit จัดเต็มโปรโมชั่นสุดคุ้ม ให้ลูกค้ารับฟรีเงินแรบบิท 1,100 บาท เมื่อซื้อ ซัมซุง ...
by Picha Roma
 

 
 

โปรโมชั่นดีแทคและแฮปปี้ อร่อยครึ่งราคาที่ Sukishi Buffet และ Seoul Grill ทุกสาขา

พิเศษ! เฉพาะวันที่ 26 มิ.ย.57 นี้ ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้ รับสิทธิ์อร่อยสุดคุ้มเพียงครึ...
by Picha Roma