โปรโมชั่น TrueMove H 3G Welcome Pack รับสิทธิ์เล่นเนตฟรี 4 GB

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TrueMove รับเน็ตฟรี 4GB ไปใช้ฟรีๆ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2556 รับเนตไปใช้ได้ฟรีๆ

Promotion TrueMove H 3G Welcome Pack Net Free 4GB

 

Promotion TrueMove 3G Welcome Pack Net Free 4GB

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TrueMove รับเน็ตฟรี 4GB ไปใช้ฟรีๆ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2556 รับเนตไปใช้ได้ฟรีๆ แต่ต้องใช้ SIM TrueMove H ที่เป็น 4G นะ

  • รับทันที 2GB (ใช้ได้นาน 30 วัน)
  • รับฟรีทุกเดือน เดือนละ 200MB* (ใช้ได้นาน 7 วัน) นาน 10 เดือน
ส่วนใครที่ยังไม่มีซิมหรือไม่ไดใช้ค่าย TrueMove H แล้วอยากได้ของฟรี ก็ลองเอา แสตมป์รักเมืองไทย ไปใช้แลกซิมทรูมูฟเอช ได้นะครับ 1 ดวง = 1 ซิม แต่โปรนี้จะล็อคเลขอีมี่ของเครื่อง ทำให้ 1 เครื่องใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น

วิธีการรับสิทธิ์ (ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน) 

  • นำซิมทรูมูฟ เอช ใส่กับอุปกรณ์ที่รองรับคลื่น 850/2100 MHz
  • รออุปกรณ์จับสัญญาณ 3G กด *850# โทรออก แล้วรอรับ SMS กด Link URL ใน SMS เพื่อยืนยันรับสิทธิ์

SIM TrueMove แบบ รายเดือน

  • สมัครครั้งแรก ได้ 2 GB (มีอายุการใช้งาน 30 วัน)
  • รับฟรีทุกเดือน เดือนละ 200MB*  นาน 10 เดือน โดยต้องกดรหัส *850*200# เพื่อขอรับสิทธ์ (มีอายุการใช้งาน 7 วัน)

SIM TrueMove แบบเติมเงิน

  • สมัครครั้งแรก ได้ 2 GB (มีอายุการใช้งาน 30 วัน)
  • รับฟรีทุกเดือน เดือนละ 200MB*  นาน 10 เดือน โดยต้องมีการเติมเงินอย่างน้อย 50 บาท และกดรหัส *850*200# เพื่อขอรับสิทธ์ (มีอายุการใช้งาน 7 วัน)

โปรโมชั่น 3G Welcome Pack รับสิทธิ์เล่นเนตฟรี 4 GB

เงื่อนไขโปรโมชั่น TrueMove H 3G Welcome Pack รับสิทธิ์เล่นเนตฟรี 4 GB

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น TrueMove H 3G Welcome Pack รับสิทธิ์เล่นเนตฟรี 4 GB

1. รายการส่งเสริมการขาย ‘3G Welcome Pack 4GB’ นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (‘เรียลมูฟ’) ใน นามบุคคลธรรมดาทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินที่ใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์การสื่อสารไร้สายที่รองรับคลื่นความถี่ 850 เมกะ เฮิร์ตซ์ (MHz) หรือที่สามารถรองรับคลื่นความถี่ 850 และ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) (‘เครื่อง’) ยกเว้นผู้ใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย Samsung Galaxy Pocket NEO หรือ ผู้ใช้บริการแพ็กเกจเหมาจ่าย iSIM

2. ผู้ใช้บริการตามข้อ 1 จะได้รับสิทธิพิเศษใช้ 3G+/EDGE/GPRS ฟรี จำนวนทั้งสิ้น 4 กิกะไบต์ (GB) โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2556 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ และมีขั้นตอนการรับสิทธิ ดังนี้

2.1. รับ 2 กิกะไบต์ (GB) แรก ทั้งระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน

1) เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิในครั้งแรก โดยกด *850# และกดโทรออก (ไม่เสียค่าบริการ) (ขณะที่กดโทรออกสัญญาณที่ใช้บริการจะต้องปรากฏเป็น 3G หรือ LTE ของเรียลมูฟเท่านั้น)

2) ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการได้รับสิทธิอีกครั้ง โดยกด URL LINK ที่ระบุใน SMS ที่ได้รับ เมื่อได้รับการยืนยันผ่าน WEB หรือ SMS จากเรียลมูฟแล้ว 3) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS จำนวน 2 กิกะไบต์ (GB) แรก สิทธินี้จะใช้ได้นาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิเท่านั้น และ

2.2. รับ 2 กิกะไบต์ (GB) หลัง :

2.2.1. ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน

1) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS โดยแบ่งเป็น 10 รอบ (1 รอบ มี 30 วัน) รอบละ 200 เมกกะไบต์ (MB) โดยรอบแรกจะเริ่ม นับหลังจากสิ้นระยะเวลาการใช้งานตามข้อ 2.1 เป็นต้นไป โดยกด *850*200# และกดโทรออก (ไม่เสียค่าบริการ) (ขณะที่กดโทรออก สัญญาณที่ใช้บริการจะต้องปรากฏเป็น 3G หรือ LTE ของเรียลมูฟเท่านั้น)

2) ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการได้รับสิทธิอีกครั้ง โดยกด URL LINK ที่ระบุใน SMS ที่ได้รับ เมื่อได้รับการยืนยันผ่าน SMS จากเรียลมูฟแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิที่ได้รับในแต่ละรอบได้ภายใน 7 วัน  หลังจากได้รับการยืนยันจากเรียลมูฟ 3) รอรับแจ้งวันเรื่มใช้งานทาง SMS จากเรียลมูฟ และ จะเรื่มใช้งานได้ตามวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มใช้ ในแต่ละรอบจะใช้ได้นาน 7 วันนับแต่วันที่เริ่ม ใช้งาน

2.2.2. ผู้ใช้บริการในระบบรายเติมเงิน

1) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS โดยแบ่งเป็น 10  รอบ (1  รอบมี 30 วัน) รอบละ 200  เมกกะไบต์ (MB) โดยรอบแรกจะเริ่ม นับหลังจากสิ้นระยะเวลาการใช้งานตามข้อ 2.1 เป็นต้นไป เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปในแต่ละรอบและได้รับ sms ยืนยันการรับสิทธิ

2) สิทธิที่ได้รับในแต่ละรอบจะใช้ได้นาน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสิทธิเท่านั้น

2.2.3. สิทธินี้ไม่สามารถสะสมหรือนำไปใช้ในรอบอื่นได้ และ

2.2.4. หากผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิหรือเติมเงินในรอบใด ให้ถือว่าสละสิทธิที่จะรับสิทธิในรอบนั้นๆ

3. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น

4. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

5. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

5.1. กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา ‘วัตถุประสงค์แห่งสัญญา’: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.)    ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่ว ไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.)    ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดัง กล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็น ธรรมต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือ ทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

5.2. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉล ในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

6. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของ เรียลมูฟ

7. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดย จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนดผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com ทรู มูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย 

[box_dark] Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=56471 [/box_dark]

Send this to a friend