โปรโมชั่น Asia Atlantic Airlines 2013 บินญี่ปุ่นไป-กลับ 9999.- (พค.56)

โปรใหม่มาแล้ว!…บินญี่ปุ่นไป-กลับสุดคุ้มกับโปรโมชั่นเปิดตัวสายการบินใหม่ Asia Atlantic Airlines : AAA กับ H.I.S. Tour ในราคาเพียง 9,990 บาท

โปรใหม่มาแล้ว!…บินญี่ปุ่นไป-กลับสุดคุ้มกับโปรโมชั่นเปิดตัวสายการบินใหม่ Asia Atlantic Airlines : AAA กับ H.I.S. Tour ให้คุณบินสุดคุ้ม!!! บินตรงไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพ – โตเกียว – กรุงเทพ และ กรุงเทพ – โอซาก้า – กรุงเทพ ในราคาเพียง 9,990 บาท  (ราคาไม่รวมภาษีสนามบินไป-กลับ + เดินทางไป-กลับภายใน 14 วัน) ออกเดินทางจากกรุงเทพระหว่างวันที่ 22 กค. – 27 กย. 2556 (ท่องเที่ยวได้ 14 วัน)

ระยะเวลาการจองและช่วงเวลาเดินทาง

เส้นทาง โตเกียว ออกเดินทางระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.ค.56  (ตั๋วสามารถอยู่ญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 14วัน)

 • วันที่เดินทางกลับ 29 ก.ค.56 เป็นต้นไป
 • ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน 1,470 บาท
 • รวมภาษีแล้วประมาณ 11,469 บาท

เส้นทาง โอซาก้า ออกเดินทางระหว่างวันที่ 27 – 29 ก.ค.56  (ตั๋วสามารถอยู่ญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 14 วัน)

 • ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน 1,590 บาท
 •  รวมภาษีแล้วประมาณ 11,589 บาท

วิธีการจอง

สำรองที่นั่งได้ในวันที่ 21 พ.ค.56 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป ที่ ที่ H.I.S. สาขาอาคาร Interchange (สถานี BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) ชั้น UL เท่านั้น

รับสิทธิ์สุดคุ้ม!กับ โปรโมชั่น H.I.S. Tour บินญี่ปุ่นไป-กลับ 3,990.-รวมค่าน้ำมันแล้ว ในวันที่ 21 พ.ค. เวลา 09:30 น. ที่ H.I.S. สาขาอาคาร Interchange (สถานี BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) ชั้น UL เท่านั้น

Promotion Asia Atlantic Airlines 2013 Japan Special Price 9,999.- by H.I.S. tours [May.2013]

[box_light]

Promotion2u Shopping Guide : โปรคุ้มปานกลาง!! บินไปกลับญี่ปุ่นรวมทุกอย่างแล้วจ่ายประมาณ 11,xxx บาท/ท่าน

 • โตเกียว รวมภาษีแล้วประมาณ 11,469 บาท
 • โอซาก้า รวมภาษีแล้วประมาณ 11,589 บาท
 • กระเป่าขึ้นเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. + กระเป๋าสัมภาระโหลด ท่านละ 1ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

สามารถเลือกวันเดินทางออกจากกรุงเทพได้ 3 วันตามที่กำหนด และอยู่เที่ยวได้ไม่เกิน 14 วัน เตรียมตัววางแผนเที่ยวกันดีๆนะครับ

รายละเอียดสายการบิน Asia Atlantic Airlines : AAA

 •  สายการบินเอเชียแอทแลนติกแอร์ไลน์ เกิดขึ้นจากลงทุนร่วมกันของบริษัท H.I.S. ทัวร์และโรงแรมใบหยกสกายหรือในนามของกลุ่มใบหยกกรุ๊ป ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 นี้ ซึ่งเป็นสายการบินใหม่ที่ให้บริการเช่าเหมาลำบินตรง
 • ในฐานะที่เป็นครั้งแรกที่ให้บริการ จะเดินทางไปยัง โตเกียว โอซาก้าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ในครั้งถัดไปจะมีกำหนดการเช่าเหมาลำไปที่ๆเป็นศูนย์กลางของเอเชียที่อื่นๆ
[/box_light]

โปรโมชั่น H.I.S. Tour บินญี่ปุ่นไป-กลับ 9,999.-รวมค่าน้ำมันแล้ว (14 วัน)

ตารางบิน Asia Atlantic Airlines 2013 Japan

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Asia Atlantic Airlines 2013 บินญี่ปุ่นไป-กลับ 9999.- (พค.56)

[เงื่อนไขของตั๋ว]
เช็คอินที่ สนามบินสุววรรณภูมิก่อนหน้าเดินทาง 1 วัน

 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมันแล้ว
 • * สำหรับตั๋วราคาโปรโมชั่น ตั๋วมีอายุ 14 วัน และเป็นแบบระบุวันกลับ (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันกลับได้ถ้ามีการออกตั๋วแล้ว) ซึ่งราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากออกตั๋วแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ และสำหรับสนามบิน
 • – นาริตะ: เลือกวันออกเดินทางคือ 19/20/21 ก.ค. และเลือกกลับได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. เป็นต้นไป (กลับวันที่ 29 ก.ค. ได้)
 • – โอซาก้า: เลือกวันออกเดินทางคือ 19/20/21 ก.ค. และเลือกกลับเป็นวันไหนก็ได้
 • * ราคาตั๋วนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน (สุวรรณภูมิ ประมาณ 700 บาท นาริตะประมาณ 770 บาท คันไซประมาณ 890 บาท)
 • * ผู้เดินทางที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น จะต้องชำระค่ายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเอง
 • * จะต้องชำระเงินภายใน 2 วันหลังจากทำการจอง (ถ้าวันที่เดินทางอยู่ในช่วง 2 วันก่อนการเดินทาง จะต้องชำระเต็มจำนวน)
 • * ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้
 • * ไม่มีราคาสำหรับเด็ก แต่สำหรับเด็กทารกหรือเด็กอ่อน จะคิดราคาคือสำหรับชั้นประหยัด ขาเดียว 1,000 บาท ไป-กลับ 1,800 บาท ส่วนชั้นธุรกิจ ขาเดียว 1,700 บาท ไป-กลับ 3,000 บาท
 • * ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่เดินทางได้ สำหรับตั๋วแบบระบุวันกลับ แต่ถ้าไม่ใช่ตั๋วที่ระบุวันกลับจะสามารถเปลี่ยนวันที่เดินทางกลับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ว่าจะต้องติดต่อที่ H.I.S. ทัวร์สาขากรุงเทพฯเท่านั้น (ไม่สามารถติดต่อที่สาขาอื่นได้)
 • * นโยบายการยกเลิก : ไม่สามารถคืนเงินได้ สำหรับตั๋วแบบระบุวันกลับ แต่ถ้าไม่ใช่ตั๋วที่ระบุวันกลับหลังจากที่มีการออกตั๋วแล้ว จะต้องมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วคือ 3,000 บาท สำหรับชั้นประหยัด และ 5,000 บาทสำหรับชั้นธุรกิจ

[นํ้าหนักของกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง]

 • Economy class: กระเป๋าสัมภาระ x1 (นํ้าหนักไม่เกิน 30kg) / Business class: กระเป๋าสัมภาระ x2 (นํ้าหนักไม่เกิน 40kg)

[นํ้าหนักของสัมภาระติดตัว]

 • 7kg ต่อ สัมภาระ 1ใบ และมีขนาดไม่เกิน 45inch(22x16x10inch) หรือ 115cm(55cmx40cmx25cm)โดยคิดรวมจากทั้ง3ด้าน

[อาหารบนเครื่อง]

1ครั้ง /เที่ยว , Soft drinks มีบริการฟรี (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

[อื่นๆ]

 • มีผ้าห่มและหมอน ให้บริการ

[box_dark] Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=49528
[/box_dark]

Send this to a friend