โปรโมชั่นนกแอร์และบัตรเครดิตกสิกรไทย บิน 1 ฟรี 1 ที่งานจองสะดวก บินสบาย ดอนเมือง

โปรแรงๆจากนกแอร์ต้อนรับการกลับสู่ดอนเมืองกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 1 จาก NokAir และ บัตรเครดิตกสิกรไทย

Promotion NokAir Buy 1 Get 1 Free with Kbank Credit Card @ Don Mueng

โปรโมชั่นนกแอร์และบัตรเครดิตกสิกรไทย บิน 1 ฟรี 1

โปรแรงๆจากนกแอร์ต้อนรับการกลับสู่ดอนเมืองกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 1 จาก NokAir และ บัตรเครดิตกสิกรไทย

เฉพาะ 100 ท่านแรก ที่มาจองตั๋วในงาน จองสะดวก บินสบาย กับนกแอร์ ที่ สนามบินดอนเมือง เวลา 10.00 – 17.00 น. ในวันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 55 นี้เท่านั้น!

เงื่อนไขการรับสิทธิ์กับโปรโมชั่นนกแอร์และบัตรเครดิตกสิกรไทย บิน 1 ฟรี 1

 • เฉพาะผู้ซื้อบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยภายในงานจองสะดวก บินสบายกับ Nok Air วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เท่านั้น
 • มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน โดย 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับได้ 1 สิทธิ์
 • จำกัดเฉพาะ 100 ท่านแรก
 • บัตรโดยสารฟรี ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารฟรี เป็นไปตามที่สายการบินนกแอร์กำหนด
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยเงื่อนไขการจองเที่ยวบินโดยใช้ Gift Voucher ที่ได้รับจากโปรโมชั่นนี้

 • ต้องติดต่อขอสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • กรอกรายละเอียดการเดินทางใน Gift Voucher ให้ครบถ้วน
  • Scan หน้า Gift Voucher พร้อมสำเนาบัตรประชนผู้เดินทาง แล้วส่งอีเมล์มาที่ nokredemption@nokair.com
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่ง โทร. 02-2328344 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) 
 • บัตรโดยสารมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 55 เท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายในที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บัตรโดยสารนี้เป็นที่นั่งชั้นประหยัด (Economy Class) และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุดต่อเนื่อง หรือใช้เดินทางในเที่ยวบินร่วมกับสายบินอื่นได้
 • สามารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางบินที่ได้ระบุไว้ใน Voucher เท่านั้น และผู้เดินทางต้องแจ้งรายละเอียดทั้งขาไป – ขากลับให้ครบถ้วน ไม่สามารถแยกเดินทางได้ทีละเที่ยว
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง กรุณาติดต่อ Call Center 1318 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่วนต่างค่าโดยสารและต้องทำการแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนกำหนดการเดิม
 • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเรียกขอใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกนกแฟนคลับ


Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=32692

[box_light]

พูดคุยเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้ที่ Promotion2U Forums

[/box_light]

Send this to a friend